Opdrachten

Hieronder vind je een lijst met thema's en vragen die spelen in mijn opdrachten. Opdrachten die ik krijg houden een wens tot verandering in. Of het nu gaat om een opdracht van een dagdeel, of een heel traject.

Veranderen is voor mij een gegeven, zo zit het leven in elkaar. Veranderingsprocessen maken een grote kans van slagen als de collectieve intelligentie van de mensen - en waar wenselijk de stakeholders - in de organisatie gebruikt wordt. Om met nieuwe ogen naar het hier en nu te kijken. Om het eigen aandeel onder ogen te zien van de situatie waar men last van heeft, om te zien wat ten diepste het werk is wat te doen valt, om het beeld te schetsen van de gewenste opbrengst van een verandering. Medewerkers die hebben bijgedragen aan  de ontwikkeling van het beeld van de meest gewenste, succesvolle toekomst, grijpen kansen aan die voorbij komen. Ze zijn beter in staat om elkaar aan te spreken op gedrag, omdat ze het kunnen koppelen aan geëxpliciteerde kernwaarden en -doelen en het vooruittrekkend beeld van de toekomst. Door aan dit alles te werken verandert de cultuur. Al werkend ontwikkelt de organisatie de manier van omgaan met veranderen die bij haar past, leert ze gebruik te maken van de collectieve intelligentie, leren mensen elkaar op een volwassen professionele manier aan te spreken. 

Peter Senge noemt drie competenties van leiders die nodig zijn in de huidige complexe wereld. Met leiders bedoelt hij de mens die zichzelf leidt, dus ook de manager. In mijn woorden zijn die competenties:

  1. Het hele systeem kunnen overzien
  2. Over grenzen heen kunnen, durven en willen samenwerken
  3.  Een vooruittrekkend beeld schetsen van de meest succesvolle, inspirerende toekomst.

De opdrachten die ik krijg, passen bij deze integrale zienswijze. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van opdrachten. 

Wat verbindt ons, waar willen we met elkaar heen?

Wat drijft ons persoonlijk en hoe verbinden wij ons aan de kernwaarden van de organisatie? Wat zegt dat over de manier waarop wij gezien willen worden? Waar willen we op aanspreekbaar zijn? Wat zien wij eigenlijk als onze best denkbare toekomst? Hoe leren we onze collectieve intelligentie te benutten? Hoe vinden we de inspiratie, het plezier in het werk en in elkaar terug?

Wat staat ons te doen?

Hoe ontwerpen we onze strategische stappen zonder er een procedure van te maken? Hoe kunnen we blijven leren? Hoe komen we telkens weer met elkaar te weten wat nu 'het goede is om te doen'?

Hoe geven we onze medewerkers professionele vrijheid? 

In onze organisatie willen we onze medewerkers de professionele vrijheid geven die ze verdienen. Wat zijn dan de kaders die toch noodzakelijk zijn? Hoe doen we dat dan met verantwoording afleggen? Hoe doen we het zo, dat we blijven samenwerken? Wat is dan nodig om te blijven leren? Hoe leren wij als management om werkelijk los te laten? Hoe verhouden vrijheid en verantwoordelijkheid zich?

Hoe krijgen we teams waarin mensen samen-werken?

We lijken wel los zand. Wat verbindt ons eigenlijk? Hoe komen we weer tot samenwerken, samen ontwikkelen? Wat zijn onze ongewenste patronen? Hoe komen we weer tot gezonde verhoudingen? Wat is in ons team nodig om de inspiratie weer terug te krijgen? Hoe leren we elkaar op een volwassen manier aanspreken? Hoe creëren we een professionele cultuur?  Hoe creëren we actief en effectief een lerende organisatie?

Hoe komen we tot resultaatverantwoordelijkheid?

Wat houdt resultaatverantwoordelijke teams in? Hoe verhoudt zich dat tot zelfsturing? Hoe formuleren we dan resultaten/gewenste opbrengst? Wanneer is SMART-formulering wel/niet wenselijk? Wat kenmerkt het leidinggeven aan resultaatverantwoordelijke teams? Hoe doe je dat? Wat doet prestatiebeloning met de teamleden? Wat is daarbij voor ons wel/niet wenselijk? Hoe speelt competentiemanagement een rol?

Hoe leren we onze collectieve intelligentie te gebruiken? 

Hoe leren we zinvolle gesprekken, een dialoog te voeren? Hoe gebruiken we onze collectieve wijsheid? Hoe ontwikkelen we met elkaar een aanpak die werkt? Hoe bouwen we relaties die gebaseerd zijn op aandacht en respect voor de ideeën en het wereldbeeld van de ander terwijl we in verbinding blijven met onze eigen kernopdracht en -waarden?

Hoe kunnen we leren het hele systeem te overzien?

Hoe ontwikkelen we een helicopterview? Hoe organiseren we zinvolle gesprekken met grote aantallen betrokkenen. Hoe krijgen we informatie die er werkelijk toe doet. Hoe maken we gebruik van de wijsheid van onze stakeholders? Hoe kunnen we over onze grenzen heen samenwerken? Hoe leren we op een zinvolle manier kijken naar oorzaak-gevolg?

Wat is een goede manier om te komen van ongewenste- naar gewenste situaties?

Het functioneert bij ons niet zoals we zouden willen. We willen niet navelstaren op 'hoe het niet moet'. Hoe vormen we ons een beeld van de wenselijke situatie? Hoe kunnen we daar vanuit onze sterktes komen?

Hoe werken we aan diepgaande verandering

Wij zijn toe aan fundamentele reflectie. We willen het antwoord vinden op de vraag: Wie zijn Wij en Wat is nou eigenlijk ons Werk. Wat staat ons te doen? Van daaruit willen we kijken hoe we dat al lerend concretiseren. Hoe' bouwen we de brug  terwijl we erover lopen'?

We hebben een coachings-, c.q. opleidingsvraag 

Wij hebben als leidinggevenden behoefte aan coaching en opleiding die bij ons en onze organisatie past. Wij willen ont-dekken wat leiderschap voor ons betekent, hoe we onze wijsheid en kracht kunnen vinden en inzetten in ons werk, we willen ook gewoon heel praktische vaardigheden leren en precies die kennis opdoen die bij ons past. We willen leren 'aan het werk'.

Hoe betrekken we onze stakeholders bij ontwikkelingen

We zoeken iemand die ons kan begeleiden bij samenwerking met onze stakeholders. Wij willen in gesprek met een groep van meer dan 80 mensen, hoe doen we dat? Hoe kunnen we succesvol met het hele systeem in een zaal de vraag onderzoeken of....