Fotograaf: Marloes Fotografie - Beilen

Colofon


Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Van der Kooij Consult.

Kamer van Koophandel

Van der Kooij Consult is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30143364.

Reageren

Hebt u mijn website bezocht en een opmerking of een vraag? Vul dan het contactformulier in.

Ontwerp website

Grafisch ontwerp: Gerdingopmaak

Techniek en CMS

Techniek en CMS: B-arts internetdiensten