"Empty circles" door Frederick Franck
Fotografie: Luz Piedad Lopez

Bronnen

Ik denk dat ieder mens ten diepste zijn bronnen vindt in datgene waar hij mee geboren is en wat hij meegekregen heeft door de interactie met zijn of haar omgeving. Door de fijne en liefdevolle dingen, maar ook door wat moeilijk was. De bronnen dus die je meekreeg en die je positief labelt én de bronnen die je ontleent aan de kracht van je overlevingsstrategieën. Bewust-zijn, reflectie, maakt dat je je bronnen steeds beter leert kennen, ze steeds beter kan inzetten voor wat je wilt bereiken.

Naast de van oorsprong meer onbewuste bronnen zijn er de specifieke bronnen waar je bewust voor kiest. Het voorbeeld van een leraar, kennis uit boeken, houding en vaardigheden uit trainingen, de interactie met mensen in het werk.  Ik noem een aantal van deze bronnen die me zeer inspireren en die herkenbaar zijn in mijn manier van werken.

Theory-U

Theory-U biedt ons een grondlegger voor diepgaande en bijvende veranderingen in mens en organisatie. In al mijn werk neem ik de inzichten mee, al of niet expliciet.
Lees verder »


Appreciative Inquiry en Oplossingsgericht Werken

Werken met Appreciative Inquiry en Oplossingsgericht Werken geeft positieve gerichtheid van mensen en teams. Het biedt een concreet kader voor een Professionele cultuur. Het schetsen van een vooruit
Lees verder »


Art of Hosting

Art of Hosting leert ons over de manier waarop we hostmanship in ons leiderschap kunnen brengen. Vanuit bewust - zijn te hosten, zodat mensen op een authentieke manier bijeen kunnen zijn.
Lees verder »


Spiral Dynamics en Management Drives

Spiral Dynamics en Management Drives leren ons waardoor mensen gedreven worden in hun leven. Het geeft inzicht en praktische handvatten om diversiteit concreet te maken.
Lees verder »


Mandateren in de managementlijn

Mandaatcontracten passen in werken met Resultaatverantwoordelijke Teams en zijn een krachtig middel in de professionele cultuur.
Lees verder »